Програм Катапулт помоћ и грантови до 36 милиона динара

Програм Катапулт – помоћ и грантови до 36 милиона динара

Фонд за иновациону делатност расписао је Јавни позив за програм акцелерације- Катапулт о чему се заинтерсовани ближе могу информисати и преко Иновационог бизнис центра Златибор. Циљ програма Катапулт је унапређење нивоа иновативног предузетништва и обезбеђивање ефикаснијег финансирања путем екстерних извора, али и повећање нових и побољшање иновативних производа и услуга на тржишту.

Бенефити овог програма за стартапове су интензивна обука и менторство од стране компетентих лица, али бесповратна средства за све оне који обезбеде квалификовану инвестицију у току или након периода акцелерације у максималном износу до 36 милиона динара.

За подршку на овај начин могу аплицирати старапови из свих области науке и технологије и свих сектора индустрије, али се као приоритети сматрају:

  • храна будућности
  • Информациони комуникационе технологије са посебним фокусом на вештачкој интелигенцији
  • машине и производни процеси будућности
  • креативне индустрије

Фонд посебно цени идеје и програме чији су носиоци жене  предузетници.

Услов за учешће су да су носиоци програма микро и мала предузећа не старија од шест година у тренутку подношења пријаве са већинским приватним власништвом, и приходом мањим од 8 милиона евра у једној од претходне две године.

Рок за достављање пријава је 15. септембар 2022. године и пријаве се морају поднети електронским путем на линка  Катапулт портала.

Подршку предузентицима златиборског краја у виду информативне и саветодавне помоћи пружа Иновациони бизнис центар. За информације и упутства на располагању су бројеви  телефона  031/ 3100 322 или 064/824 06 46, али и е- маил:  radivoje.misovic@ibczlatibor.rs

Извор: Фонд за иновациону делатност

Извор фотографије: Катапулт акцелератор

Related Posts