Наш тим

Упознај тим Иновационог бизнис центра Златибор

мр Дарко Ђуровић

директор ИБЦ Златибор

Радивоје Мишовић

бизнис координатор

Тања Стојановић

књиговодство и правне услуге

Стојан Вуковић

пројектни менаџер