Program Katapult pomoć i grantovi do 36 miliona dinara

Program Katapult – pomoć i grantovi do 36 miliona dinara

Fond za inovacionu delatnost raspisao je Javni poziv za program akceleracije- Katapult o čemu se zaintersovani bliže mogu informisati i preko Inovacionog biznis centra Zlatibor. Cilj programa Katapult je unapređenje nivoa inovativnog preduzetništva i obezbeđivanje efikasnijeg finansiranja putem eksternih izvora, ali i povećanje novih i poboljšanje inovativnih proizvoda i usluga na tržištu.

Benefiti ovog programa za startapove su intenzivna obuka i mentorstvo od strane kompetentih lica, ali bespovratna sredstva za sve one koji obezbede kvalifikovanu investiciju u toku ili nakon perioda akceleracije u maksimalnom iznosu do 36 miliona dinara.

Za podršku na ovaj način mogu aplicirati starapovi iz svih oblasti nauke i tehnologije i svih sektora industrije, ali se kao prioriteti smatraju:

  • hrana budućnosti
  • Informacioni komunikacione tehnologije sa posebnim fokusom na veštačkoj inteligenciji
  • mašine i proizvodni procesi budućnosti
  • kreativne industrije

Fond posebno ceni ideje i programe čiji su nosioci žene  preduzetnici.

Uslov za učešće su da su nosioci programa mikro i mala preduzeća ne starija od šest godina u trenutku podnošenja prijave sa većinskim privatnim vlasništvom, i prihodom manjim od 8 miliona evra u jednoj od prethodne dve godine.

Rok za dostavljanje prijava je 15. septembar 2022. godine i prijave se moraju podneti elektronskim putem na linka  Katapult portala.

Podršku preduzenticima zlatiborskog kraja u vidu informativne i savetodavne pomoći pruža Inovacioni biznis centar. Za informacije i uputstva na raspolaganju su brojevi  telefona  031/ 3100 322 ili 064/824 06 46, ali i e- mail:  radivoje.misovic@ibczlatibor.rs

Izvor: Fond za inovacionu delatnost

Izvor fotografije: Katapult akcelerator

Related Posts