O NAMA

INOVACIJA

Inovacioni biznis centar Zlatibor d.o.o. osnovan je kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, za podsticanje inovativnih, naučnih, preduzetničkih i privrednih kapaciteta u opštini Čajetina.

Razvojni centar

Inovacioni-biznis centar Zlatibor je osnovala opština Čajetina sa namerom kreiranja razvojne institucije, sa gore navedenim ciljevima. Ministarstvo nauke Vlade Republike Srbije je podržalo ovaj projekat u zgradi Kulturnog centra Zlatibor, tako da je došlo do sinergije lokalnih i nacionalnih državnih organa.

IBC Zlatibor je usmeren na razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća, obezbeđujući usluge organizacije događaja, umrežavanja, obuka, korišćenja zajedničog radnog prostora i sala za sastanke. Pored navedenog, Inovacioni biznis centar radi i na promociji i razvoju preduzetništva i rastu i komercijalizaciji inovacija baziranih na znanju, raspoloživim prirodnim i antropogenim resursima, turizmu, poljoprivredi i drugim granama.

Inovacioni biznis centar Zlatibor d.o.o. osnovan je kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, za podsticanje inovativnih, naučnih, preduzetničkih i privrednih kapaciteta u opštini Čajetina.

Razvojni centar

Inovacioni-biznis centar je osnovala opština Čajetina sa namerom kreiranja razvojne institucije, sa gore navedenim ciljevima. Ministarstvo nauke Vlade Republike Srbije je podržalo ovaj projekat u zgradi Kulturnog centra Zlatibor, tako da je došlo do sinergije lokalnih i nacionalnih državnih organa.

IBC Zlatibor je usmeren na razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća, obezbeđujući usluge organizacije događaja, umrežavanja, obuka, korišćenja zajedničog radnog prostora i sala za sastanke. Pored navedenog, Inovacioni biznis centar radi i na promociji i razvoju preduzetništva i rastu i komercijalizaciji inovacija baziranih na znanju, raspoloživim prirodnim i antropogenim resursima, turizmu, poljoprivredi i drugim granama.

Biznis

Biznis

Aktivnosti su primarno namenjena preduzećima i početnicima, tj. start-ap preduzećima, kao i da se motivišu mladi ljudi da razmišljaju proaktivno ka realizaciji svojih poslovnih ideja. Aktivnosti bi trebalo da se zasnivaju na razvoju i primeni novih tehnologija, proizvoda i usluga, odnosno aktivnostima koje imaju visok potencijal rasta.

Cilj centra

Važan cilj je da se uspostavi intenzivnija saradnja između naučne zajednice i privrede, kao i da se pospeši razvoj formalnog i neformalnog obrazovanja, u cilju podrške zapošljavanju i samozapošljavanju. Razvoj ljudskih resursa iz opštine Čajetina, ali i onih iz dijaspore su preduslovi za pametan razvoj.

Privlačenje investicija i investitora u opštinu Čajetina bi trebalo da se bazira na aktivnoj pripremi i promociji investicionih ponuda iz oblasti turizma, poljoprivrede, i drugih delatnosti.

Aktivnosti su primarno namenjena preduzećima i početnicima, tj. start-ap preduzećima, kao i da se motivišu mladi ljudi da razmišljaju proaktivno ka realizaciji svojih poslovnih ideja. Aktivnosti bi trebalo da se zasnivaju na razvoju i primeni novih tehnologija, proizvoda i usluga, odnosno aktivnostima koje imaju visok potencijal rasta.

Cilj centra

Važan cilj je da se uspostavi intenzivnija saradnja između naučne zajednice i privrede, kao i da se pospeši razvoj formalnog i neformalnog obrazovanja, u cilju podrške zapošljavanju i samozapošljavanju. Razvoj ljudskih resursa iz opštine Čajetina, ali i onih iz dijaspore su preduslovi za pametan razvoj.

Privlačenje investicija i investitora u opštinu Čajetina bi trebalo da se bazira na aktivnoj pripremi i promociji investicionih ponuda iz oblasti turizma, poljoprivrede, i drugih delatnosti.

Turizam

Razvoj turizma u modernom svetu zavisi od poslovne ponude tog mesta. Moderan i savremen čovek teži da spoji posao i življenje, na ovaj način dolazimo do naše ponude.

Današnjica je ubrzana, živimo brzo i posluijemo još brže. U svemu tome moramo pronaći idealan balans koji nas održava, a samim tim i podstiče na napredak. Upravo zbog toga je naš IBC centar prepoznat kao idealno mesto koje pruža sve u jednom.

Edukacijom i razmenom informacija podstičemo širenje preduzetničkog duha, a u isto vreme mi napredujemo na polju turizma i turističkih ponuda. Prepoznati poslovne mogućnosti u današnjem svetu jeste idealan način za postizanje dobrih startap rezultata.

Pružanje usluga turistima je još jedan aspekt rada IBC Zlatibor. Turizam kao privredna grana se odavno etablirao na prostoru opštine Čajetina, a pružanje IT usluga digitalnim nomadima, kao i meštanima, stvoriće biznis ambijent u skladu sa vremenom u kojem živimo.

Razvoj turizma u modernom svetu zavisi od poslovne ponude tog mesta. Moderan i savremen čovek teži da spoji posao i življenje, na ovaj način dolazimo do naše ponude.

Današnjica je ubrzana, živimo brzo i posluijemo još brže. U svemu tome moramo pronaći idealan balans koji nas održava, a samim tim i podstiče na napredak. Upravo zbog toga je naš IBC centar prepoznat kao idealno mesto koje pruža sve u jednom.

Edukacijom i razmenom informacija podstičemo širenje preduzetničkog duha, a u isto vreme mi napredujemo na polju turizma i turističkih ponuda. Prepoznati poslovne mogućnosti u današnjem svetu jeste idealan način za postizanje dobrih startap rezultata.

Pružanje usluga turistima je još jedan aspekt rada IBC Zlatibor. Turizam kao privredna grana se odavno etablirao na prostoru opštine Čajetina, a pružanje IT usluga digitalnim nomadima, kao i meštanima, stvoriće biznis ambijent u skladu sa vremenom u kojem živimo.