ПРОДУЖЕН КОНКУРС ЗА СТАРТАПОВЕ

ПРОДУЖЕН КОНКУРС ЗА СТАРТАПОВЕ

Иновациони бизнис центар Златибор продужио је рок за пријаву на конкурс за подршку предузетништву до 23. јуна. Велики број приспелих пријава за конкурс који је првобитно требало да се закључи 26. маја условио је продужење рока, а ИБЦ је учинио додатни напор да се буџет за ову намену увећа. Практично, то значи да се увећава могућност за добијање подршке за већи број стартап предузећа.

Право учешћа на конкурсу имају незапослена лица са евиденције НСЗ која имају добру идеју за перспективан бизнис, а приоритети су жене и млади до 30 година.

Бесповратна средства за старт уп-ове су одређена у износима од 300.000,00 до 600.000,00 динара с тим што кандидати морају обезбедити минимум 20 % сопственог учешћа. Средства која се обезбеђују као бесповратна могу се утрошити на набавку основних средстава, али и за оперативне трошкове с тим што они не могу бити прећи 20% подстицаја.

Стартап продужена пријава

Стар уп пројекти који ће, на овај начин, моћи да добију финансијска средстава као и организационо техничку подршку за почетак самосталног бизниса могу рачунати на информативно саветодавне услуге ИБЦ у.

Додатне информације кандидати могу се добити у просторијама Иновационог бизнис центра на Златибору, такође путем телефона : 031/ 3100 322 или 064/824 06 46, или е- малом: radivoje.misovic@ibczlatibor.rs

Начин конкурисања је непромењен: аплицира се попуњавањем образаца доступних у прилозима.

Прилози:

КОНКУРС-ЗА-СТАРТАП-2022

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

Related Posts