Прилика за младе: Министарство туризма и омладине Србије расписује конкурсе за иновативне омладинске пројекте 2024. године

Прилика за младе: Министарство туризма и омладине Србије расписује конкурсе за иновативне омладинске пројекте 2024. године

Министарство туризма и омладине Републике Србије је, у складу са Законом о младима и Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у омладинском сектору, расписало јавне конкурсе за 2024. годину. Ови конкурси имају за циљ да подрже реализацију важних иницијатива и пројеката који доприносе развоју омладинског сектора у Србији.

Конкурси обухватају четири главна подручја:

  • Финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Стратегије за младе у Републици Србији за период 2023-2030, укључујући и програм „Млади су закон”.
  • Подстицање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих.
  • Суфинансирање програма и пројеката у омладинском сектору који су одобрени од стране Европске комисије, укључујући Еразмус+ програм и програме прекограничне сарадње.
  • Подршка локалним самоуправама у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.
  • Право учешћа на прва три конкурса имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези регистровани у Републици Србији
  • Четврти конкурс намењен локалним самоуправама које имају успостављене канцеларије за младе.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 13. фебруара 2024. године. Конкурсна документација може се предати лично у писарници министарства или послати поштом, уз обавезно придржавање рока за пријаву.

Овај конкурс представља значајну прилику за све заинтересоване стране да допринесу развоју омладинског сектора у Србији.

За више информација, укључујући детаље о конкурсној документацији и смерницама за подносиоце пријава, заинтересовани могу погледати путем линка  или се обратити директно у просторијама ИБЦ Златибор.

Related Posts