Održana prezentacija o energetskoj efikasnosti i podsticajima

Održana prezentacija o energetskoj efikasnosti i podsticajima

U konferencijskoj sali IBC Zlatibor, u saradnji sa Banca Intesa, održana je prezentacija posvećena energetskoj efikasnosti, privukavši veliko interesovanje javnosti. Cilj skupa bio je promocija smanjenja potrošnje toplotne i električne energije, pri čemu je Banca Intesa predstavila atraktivne kreditne opcije za zamenu gasnih i drugih kotlova, kao i za renoviranje stolarije i druge inicijative usmerene na poboljšanje energetske efikasnosti.

Banca Intesa, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, nudi izuzetnu mogućnost povraćaja između 15 do 20% odobrenog kredita za kupovinu opreme usmerene na unapređenje energetske efikasnosti, zavisno od tipa i kvaliteta nabavljene opreme.

Milan Mladenović, predstavnik kompanije Vaillant, izložio je inovativna rešenja za grejanje, uključujući toplotne pumpe i gasne kotlove pogodne za objekte do 1000 kvadratnih metara, ističući kako ovi sistemi mogu značajno smanjiti potrošnju energije i troškove, čineći prelazak na efikasnije načine grejanja isplativim. Takođe je naglasio uspešnu saradnju sa GEFF (Green Economy Financing Facility) organizacijom za kreditiranje proizvoda Vaillant-a, što dodatno olakšava implementaciju ovih tehnologija.

Ministarstvo za resurse i energetiku, u saradnji sa ključnim međunarodnim partnerima kao što su Svetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kao i sa jedinicama lokalne samouprave, iniciralo je projekte usmerene ka promociji čiste energije i energetske efikasnosti među građanima Srbije. Projekti „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ i „Energetska sanacija stambenih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja“ ciljaju na smanjenje troškova grejanja i klimatizacije, poboljšanje životnog komfora i doprinos čišćenju vazduha.

Ova prezentacija je još jedan korak ka ostvarivanju održive energetske budućnosti u Srbiji, pokazujući opredeljenost zemlje ka poboljšanju energetske efikasnosti i promociji zelenih tehnologija.

Related Posts