Prilika za mlade: Ministarstvo turizma i omladine Srbije raspisuje konkurse za inovativne omladinske projekte 2024. godine

Prilika za mlade: Ministarstvo turizma i omladine Srbije raspisuje konkurse za inovativne omladinske projekte 2024. godine

Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije je, u skladu sa Zakonom o mladima i Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u omladinskom sektoru, raspisalo javne konkurse za 2024. godinu. Ovi konkursi imaju za cilj da podrže realizaciju važnih inicijativa i projekata koji doprinose razvoju omladinskog sektora u Srbiji.

Konkursi obuhvataju četiri glavna područja:

  • Finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Strategije za mlade u Republici Srbiji za period 2023-2030, uključujući i program „Mladi su zakon”.
  • Podsticanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih.
  • Sufinansiranje programa i projekata u omladinskom sektoru koji su odobreni od strane Evropske komisije, uključujući Erazmus+ program i programe prekogranične saradnje.
  • Podrška lokalnim samoupravama u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.
  • Pravo učešća na prva tri konkursa imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi registrovani u Republici Srbiji
  • Četvrti konkurs namenjen lokalnim samoupravama koje imaju uspostavljene kancelarije za mlade.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 13. februara 2024. godine. Konkursna dokumentacija može se predati lično u pisarnici ministarstva ili poslati poštom, uz obavezno pridržavanje roka za prijavu.

Ovaj konkurs predstavlja značajnu priliku za sve zainteresovane strane da doprinesu razvoju omladinskog sektora u Srbiji.

Za više informacija, uključujući detalje o konkursnoj dokumentaciji i smernicama za podnosioce prijava, zainteresovani mogu pogledati putem linka  ili se obratiti direktno u prostorijama IBC Zlatibor.

Related Posts