Klikom do informacije o isplativosti biznisa- nova aplikacija IBC Zlatibor

Klikom do informacije o isplativosti biznisa- nova aplikacija IBC Zlatibor

 U skladu sa svojom misijom unapređenja poslovne klime u Opštini Čajetina,  IBC je na svojoj web prezentaciji istakao specijalno kreiranu aplikaciju Procena Biznis plana. Jednostavnim klikom na prozor  Procena Biznis plana na baneru otvara se formular koji je neophodan koji je sastavni deo konkursa pokretanje sopstvenog biznisa putem start up projekata. No, ovaj formular nije namenjen samo onima koji su se već odlučili za apliciranje na ovaj konkurs već i onima koji imaju ideju, i želju da je pretoče u biznis. 

Popunjavanjem ovog formulara, mogu se dobiti i informacije o bruto i neto dobiti, koeficijentu ekonomičnosti, roku za povraćaj uloženih sredstava, čak i o visini poreza na dobit.

Na ovaj način se mogu testirati različite ideje, ili opcije jedne iste ideje dok se ne dođe do optimalih parametara kao što su potrebna ulaganja da bi se dobio željeni rezultat. 

 

 Aplikacija koja je dostupna sa sajtu IBC pruža široku lepezu mogućnosti za veliki broj korisnika.  Ideja je, i da  što veći broj njih ohrabri da, uz pomoć novih saznanja, kao rezultat njenog korišćenja, pokrene svoje potencijale ka postizanju uspešnih poslovnih rezultata.

 

Related Posts