PROGRAM TRANSFERA TEHNOLOGIJE

PROGRAM TRANSFERA TEHNOLOGIJE

Fond za inovacionu delatnost – Namenjen je jačanju sposobnosti i efikasnosti transfera tehnologije. Istraživačima, kroz različite usluge, pomaže da komercijalizuju svoje pronalaske.

PRIJAVE SU OTVORENE U PERIODU:

od 21.03.2023.

Rok za dostavljanje prijava: Poziv je otvoren do utroška opredeljenih sredstava.

O programu

Program transfertehnologije (Program TT) pruža podršku naučnoistraživačkim organizacijama sa ciljem da se poveća njihova sposobnost i efikasnost u komercijalizaciji pronalazaka.

Program TT identifikuje istraživanja sa komercijalnim potencijalom i pruža im podršku kako bi se tehnološka i komercijalna spremnost podigle na viši nivo. Podrška može biti u vidu stručne pomoći za definisanje strategije i povezivanja i uspostavljanja saradnje sa zainteresovanim komercijalnim partnerima i u vidu odobravanja finansijskih sredstava za dodatni razvoj pronalaska/inovacije.

Aktivnosti podržane u okviru programa

  • Definisanje strategije i taktike zaštite intelektualne svojine;
  • Definisanje strategije i taktike komercijalizacije;
  • Sprovođenje strategije komercijalizacije i identifikovanje partnera za komercijalizaciju;
  • Pregovaranje i zaključivanje transkacija sa komercijalnim partnerima;
  • Marketinške aktivnosti;
  • Praćenje aktivnosti i daljih obaveza u vezi sa komercijalizacijom, potencijalno kroz podršku za prijavljivanje za druge programe Fonda za inovacionu delatnost;
  • Druge usluge.

Finansijska podrška: 

  • Do 2,400,000.00 RSD, što predstavlja 100% sredstava kojima Fond podržava finansiranje odobrenog projekta.

Kome je namenjen?

Istraživačima iz naučnoistraživačkih organizacija.

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci

Dokumentacija za prijavu: navedena u strani Dokumentacija

Izvor: Startap portal

Related Posts