Dubai i Čajetina: Putovanje u budućnost održivog razvoja

Dubai i Čajetina: Putovanje u budućnost održivog razvoja

Prošle nedelje, delegacija Inovacionog biznis centra Zlatibor, pod okriljem Opštine Čajetina, krenula je na inspirativno putovanje  UAE – Dubai. Cilj ovog putovanja bio je mnogostran: razmena iskustava i znanja, istraživanje potencijala za buduće saradnje, ali i promocija svega onoga što Opština Čajetina ima da ponudi.

Saradnja na višestrukim frontovima

Dubai je poznat po svojoj inovativnosti, brzom rastu i konstantnom traganju za novim rešenjima. Naši sastanci su bili fokusirani na razne oblasti koje su od ključnog značaja za oboje – od sporta i sportskog turizma, preko medicinskog i rekreativnog turizma, pa sve do inovacija i startup delatnosti. Takođe, razgovarali smo o mogućnostima razmene iskustava u oblastima održivih gradova, inovativnih urbanih rešenja i zaštite životne sredine.

Učenje od najboljih

SEE Institut je bio jedna od centralnih tačaka našeg boravka. Ovo je centar koji se bavi obrazovanjem u oblasti samoodrživih gradova i rešenja budućnosti. Posvećeni razvoju i rastu održivih praksi, ovaj institut je primer kako se znanje može prenositi i primenjivati kako na lokalnom tako i na globalnom nivou.

Naravno, poseta Dubaiju ne bi bila potpuna bez obilaska Sustainable City – prvog grada sa nultim utroškom energije. Ovo mesto nam je pružilo jasan uvid u to kako vizionarsko razmišljanje može rezultirati stvaranjem zajednica koje žive u harmoniji sa prirodom.

Inovacija u srži poljoprivrede

Među mnogim impresivnim inovacijama koje smo imali prilike da vidimo, jedna je posebno privukla našu pažnju: Alesca life. Ovaj startap se bavi proizvodnjom hrane u modularnim kontenjerima, gde se gaje mikrozelenu i lisnatozelenu. Takav pristup poljoprivredi predstavlja prekretnicu u načinu na koji razmišljamo o uzgoju hrane, posebno u urbanim sredinama.

 

Naša poseta Dubaiju bila je više od običnog putovanja. Bila je to prilika da uspostavimo mostove saradnje, da se inspirišemo i donesemo nova znanja i inovacije u našu zajednicu. Sa novim idejama i entuzijazmom, Inovacioni biznis centar Zlatibor je spreman da se upusti u nove projekte koji će doprineti boljoj budućnosti za sve nas.

 

Related Posts