Како да Европа постане атрактивнија за иновације и инвеститоре

Како да Европа постане атрактивнија за иновације и инвеститоре

Унитарни патент ће унапредити конкурентност Европе тако што ће допунити и ојачати постојећи централизован систем признавања европских патената. Заједно са Јединственим патентним судом корисницима пружа исплативу опцију за заштиту патената и решавање спорова широм Европе и на тај начин подстиче истраживање, развој и улагања у нова технолошка достигнућа.

Реч је о кључним корацима у правцу достизања јединственог тржишта нових технологија у ЕУ. УНИТАРНИ ПАТЕНТНИ ПАКЕТ КАКО ДА ЕВРОПА ПОСТАНЕ АТРАКТИВНИЈА ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ИНВЕСТИТОРЕ 3 ЕЗП и фрагментирани европски патентни систем након признања Као патентни завод надлежан за Европу, Европски завод за патенте (ЕЗП) подржава иновације, конкурентност и економски раст широм Европе.

ЕЗП није институција ЕУ, већ посебна међувладина институција успостављена на основу Конвенције о европском патенту (КЕП). ЕЗП централизовано испитује и признаје европске патенте за 39 држава уговорница КЕП, које осим свих држава чланица ЕУ укључују и одређени број држава које нису чланице. На тај начин проналазачи могу уштедети трошкове подношења паралелних патентних пријава у више националних завода за патенте, а истовремено се осигурава висок квалитет признатих патената.

Међутим, признати европски патент није унитарно право, већ скуп националних патената, што подразумева да се мора појединачно потврдити и одржавати у свакој држави у којој треба да ступи на снагу. Овај процес може бити компликован и скуп јер може захтевати превођење патентне документације на друге језике, појединачно плаћање такси за национално признање и одржавање, а на све то се надовезују и трошкови ангажовања локалних заступника и пружалаца услуга у различитим државама.

Овај процес може бити компликован и скуп, неопходно је платити таксе, а трошкови у различитим државама се надовезују.

УНИТАРНИ ПАТЕНТНИ ПАКЕТ КАКО ДА ЕВРОПА ПОСТАНЕ АТРАКТИВНИЈА ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ИНВЕСТИТОРЕ 4

Унитарни патент – једноставнија и шира патентна заштита уз ниже трошкове Унитарни патент отклања претходно наведене недостатке тако што проналазачима омогућава да једноставније и јефтиније стекну униформну патентну заштиту за целокупну територију држава чланица ЕУ које учествују у овом систему. Централизован поступак пре признања европског патента сада је допуњен централизованим поступком након признања: уместо да појединачно потврђују свој европски патент у неколико држава, носиоци патента сада могу добити унитарни патент подношењем само једног захтева ЕЗП, који делује по принципу „све на једном месту“ и надлежан је за централно управљање унитарним патентима и уплатама повезаних такси.

На тај начин се значајно поједностављују административне процедуре и смањују пратећи трошкови. Фрагментирани систем након признања подразумева плаћање различитих такси за одржавање, у погледу износа и валуте, различитим националним заводима за патенте који подлежу различитим законским захтевима, посебно када је реч о роковима. Уместо тога, власници унитарног патента сада ЕЗП плаћају само једну таксу за одржавање, у једној валути, и у складу са јединственим режимом у погледу рокова и прихватљивих начина плаћања. На тај начин не само да цео процес постаје знатно једноставнији, већ се и ствара простор за велике уштеде трошкова пошто су носиоци патената сада у могућности да након признања сами управљају патентима.

Штавише, захтеви за унитарне патенте су потпуно бесплатни, односно ЕЗП не наплаћује никакве таксе за подношење захтева, испитивање или регистрацију. Износ таксе за одржавање унитарног патента је утврђен на нивоу који је веома атрактиван и приступачан за предузећа: укупни трошкови његовог одржавања за првих десет година, колико је просечно трајање европског патента, биће мањи од 5.000 евра.

ПРЕУЗМИТЕ ЦЕО ДОКУМЕНТ