Do sume od 20.000 evra putem Univerzum programa

Do sume od 20.000 evra putem Univerzum programa

Start upovi, ne stariji od tri godine, sa najmanje dva člana koji imaju minimalno održivi proizvod /MVP/ mogu obezbediti 20.000 evra za lansiranje proizvoda na tržište, privlačenje korisnika i postavke strategije za dalji rast.

Ovu svotu novca moguće je dobiti  učešćem na konkursu Univerzuma koji je otvoren do 05.05. 2023., putem kojeg će se, selekcijom i rangiranjem odlučiti koji od star tupova dobija podršku.

Program Univerzum je pokrenula kompanije Mozzart uz podršku Univerziteta u Beogradu, a ovogodišnji, treći po redu, konkurs se realizuje u saradnji sa timom ICT HUB-a.

Pored toga što se propozicijam konkursa zahteva da start upovi, aplikanti, budu osnovani u zadnje tri godine, moraju imati i dokazano razvijen MVP za koji je sledeći korak plasman na tržište, kao i da se bave razvojem softverskih programa za bilo koju oblast industrije.

Biznis model aplikanta može biti:

-B2B(Business-to-Business),

B2CBusiness-to-Consumer),

-kao i B2B2C( podrazumeva kombinaciju ova dva).

Pored start upova pravo učešća imaju i neformalni timovi.

 

Detaljnije propozicije za učešće na konkursu mogu se naći na strani Univerzum startap program

Najbolji start up na ovogodišnjem Univerzum programu, pored novčane nagrade, dobija i druge benefite kao što su edukacijam, mentorska podrške, domenski konsalting, networking, i rad u co-working prostoru.

Link za prijavu:https://univerzum.info/prijavite-startup/

Related Posts