Златибор домаћин 3. Међународне конференције геонаслеђа и геотуризма

Златибор домаћин 3. Међународне конференције геонаслеђа и геотуризма

Златибор ће ове године бити домаћин Међународне конференције геонаслеђа и геотуризма, и бројни еминетни стручњаци из области геотуризма, геонаслеђа и геоконзервација окупиће се од 7.и 8. маја.

Место сусрета је Конференцијска сала Иновационог бизнис центра Златибор где се, поред сублимација искустава, очекују ативирање идеја, и предлози и решења  у теоријском и практичном погледу који се тичу све актуелније теме промоције геонаслеђа.

Поред бенефита које само одржавање ове, треће по реду Конференције, имају на приступ локалним и националним туристичким концептима, излагања у виду стручних радова објављују се у специјализованим часописима који се баве научно истраживачким радовима.

Након прве одржане Конференције у Новом Саду 2010.године, показало се да постоји потреба за интензивирањем рада у овом правцу те је наредни скуп био у Пољској 2017. да би се ове година Златибор преузео на себе обавезу и одговорност за организацију. Све атрактивнија тема окупиће бројне госте из земље и иностранства а очекује се да резулатати дају подстрек за даља научна истраживања и практичну примену далеко шире од микросредина.

Поред домаћина, Иновационог бизнис центра Златибор, организатори 3. Међународне конференције геонаслеђа и геотуризма су Општина Чајетина, ТО Златибор, и Српска академија наука и уметности.

Related Posts