Preduzetnička obuka za uspešno osvajanje tržišnog kolača pod nazivom „Ja-preduzetnik“

Inovacioni biznis centar Zlatibor organizuje 10. maja 2022. godine obuku za sve preduzimljive i kreativne pojedince sa idejom, i iznad svega, željom da se potvrde u sopstvenom biznisu.

Učesnici će na ovoj obuci imati priliku da, pored teorijskog, prođu i praktični deo obuke i to metodom simulacije poslovnog okruženja. U prvom delu obuke obradili bi se elementi i ključne karakteristike poslovih modela, odnosno predmet izlaganja odnosiće se na način na koji organizacija racionalno stvara i isporučuje vrednost. U drugom delu, učesnici će imati mogućnost da se, modelom simulacija, postave u praktično okruženje koji iziskuje spremnost da svoj preduzetnički model predstave kao agilan subjekt na tržištu.

Obuka se organizuje uz podršku kabineta Ministra za inovacije i tehnološki razvoj  u saradnji sa Inovacionim biznis centrom Zlatibor.

Pored materijala za obuku,polaznici će dobiti i video materijal iz različitih oblasti vezano za ravoj preduzetništva, sve u cilju da se, pored neophodnih informacija i saznanja, stekne i samopouzdanje potrebno za samostalan nastup na tržištu.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti putem linka   ili  lično  u prostorijama IBC Zlatibor.