Повољни кредити за мала и средња предузећа

Повољни кредити за мала и средња предузећа

Иновациони бизнис центар обавештава да је министарство привреде ставило на располагање 90 милиона евра за нову кредитну линију подршке  малим и средњим предузећима у оквиру Инвестиционог програма “Опоравак и развој”.

Програм који се спроводи у сарадњи са Фондом за развој Репубике Србије омогућава предузећима да добију кредитна средства у максималном износу од 290 милиона динара, с тим што висина одобреног кредита не може бити већа од 75% оправданих трошкова из предрачунске вредности инвестиционог улагања.

Минимални износ кредита не може бити мањи од милион динара. Рок отплате је 12 година са урачинате две године грејс периода, или шест година са годином дана грејс периода.

Предузећима је и понуђена могућност превремене отплате без обрачунате накнаде. Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле је 1, 5% годишње ако се кредит узима на 12 година, и 0,9% за кредите са роком отплате 6 месеци. Кредитна средства се наменски могу користити за побољшање услова пословања у домену простора у коме се обавља делатност, набавке нове и половне опреме до 6 година старости , куповину рачунарске опреме и нематеријална улагања, односно куповину софтвера.

Related Posts