Povoljni krediti za mala i srednja preduzeća

Povoljni krediti za mala i srednja preduzeća

Inovacioni biznis centar obaveštava da je ministarstvo privrede stavilo na raspolaganje 90 miliona evra za novu kreditnu liniju podrške  malim i srednjim preduzećima u okviru Investicionog programa “Oporavak i razvoj”.

Program koji se sprovodi u saradnji sa Fondom za razvoj Repubike Srbije omogućava preduzećima da dobiju kreditna sredstva u maksimalnom iznosu od 290 miliona dinara, s tim što visina odobrenog kredita ne može biti veća od 75% opravdanih troškova iz predračunske vrednosti investicionog ulaganja.

Minimalni iznos kredita ne može biti manji od milion dinara. Rok otplate je 12 godina sa uračinate dve godine grejs perioda, ili šest godina sa godinom dana grejs perioda.

Preduzećima je i ponuđena mogućnost prevremene otplate bez obračunate naknade. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule je 1, 5% godišnje ako se kredit uzima na 12 godina, i 0,9% za kredite sa rokom otplate 6 meseci. Kreditna sredstva se namenski mogu koristiti za poboljšanje uslova poslovanja u domenu prostora u kome se obavlja delatnost, nabavke nove i polovne opreme do 6 godina starosti , kupovinu računarske opreme i nematerijalna ulaganja, odnosno kupovinu softvera.

Related Posts