Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и уз подршку пројекта „Србија и ЕУ – Опрема за привреду“ који финансира Европска унија, додељује бесповратна средства микро и малим предузећима, предузетницима и задругама.

Укупна бесповратна средства износе око 1,4 милијарде динара, a циљ Програма јесте подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју. Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке:

1. нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара, и то:

1.1 производне опреме и/или машина;

1.2 транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;

1.3 делова, специјализованих алата за машине;

1.4 машинa и опремe за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње;

2. нове опреме за извођење грађевинских радова, и то:

2.1 грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама.

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва, или задруге, која су разврстана на микро и мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 73/19 и 44/21 – др. закон) према финансијским извештајима за 2021. годину;

2) предузетници регистровани у АПР.

Привредни субјекти који испуне услове Програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25% од нето вредности опреме која се набавља. Учешће привредних субјеката износи 5% од укупне вредности опреме, док се остатак обезбеђује из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма.

Висина бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту одређује се у односу на број запослених на неодређено време на дан 31. децембра 2022. године по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања: 1 запослен – до 1,0 милион РСД, 2-5 запослена – до 2,5 милиона РСД, 6 и више запослених – до 5,0 милиона РСД.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2023. године.

Пријаве за доделу бесповратних средстава, заједно са осталом документацијом и захтевом за кредит односно финансијски лизинг, предају се или достављају електронски у једној од експозитура/филијала пословних банака и лизинг компанија које учествују у реализацији овог програма.

Више о Програму погледајте на линку. 

Related Posts