ИБЦ Златибор планови за проширење капацитета и изградњу објекта на Златибору

ИБЦ Златибор – планови за проширење капацитета и изградњу објекта на Златибору

Министар за равномерни регионални развој Един Ђерлек је у оквиру активности свог кабинета, а по основу Јавног конкурса Програма подстицања регионалног раста у Републици Србији у 2023. години, општини Чајетина доделио три уговора о суфинансирању стратешких и развојних докумената у укупној вредности од  6.200.000 динара, који ће значајно допринети даљим корацима у развоју општине. Кроз учешће у овом програму, општина Чајетина ће израдити своју Стратегију  локалног економског развоја за период од 2024-2034. године, Студију оправданости са пројектно-техничком документацијом за пословни блок са објектом Иновационог центра на Златибору, као и Стратегију контроле и смањења популације напуштених животиња на територији општине Чајетина и пројектно-техничку документацију за комплекс Јавног предузећа „Зоохигијена Чајетина“.

 

Израда студије оправданости и пројектно-техничке документације за пословни блок и објекат Иновационог центра Златибор (ИБЦ), који од свог оснивања бележи велики успех и интересовање, о чему сведоче и све већи упити туриста и „дигиталних номада“ које превазилазе тренутне просторне капацитете, има за циљ будуће обезбеђивање просторних и кадровских капацитета ИБЦ-а у складу са потражњом, али и да привуче више иновативних компанија и претвори општину Чајетина у центар за истраживање и развој у различитим индустријама.

Наведена стратешка и развојна документа су значајан корак у даљој разради инвестиционих и развојних пројеката општине Чајетина, који обухватају широк спектар активности у правцу отварања нових радних места, проширивања услуга и садржаја на територији општине, као и подизања квалитета живота грађана и стварања безбедне и здраве животне средине.

 

Related Posts