Doprinos IBC razvoju preduzetništva u Krivoj Reci

Doprinos IBC razvoju preduzetništva u Krivoj Reci

Inovacioni biznis centar Zlatibor, predstavio je deo svojih aktivnosti osnovcima u Krivoj Reci u okviru programa obeležavanja Svetske nedelje novca. Zajedno sa Turističkom organizacijom Zlatibor, na način prijemčiv deci, ukazano je  na značaj primene inovacija u svakodnevnom životu, kao deo digitalne pismenosti, ali i kao deo programa učeničkog preduzetništva koji se sprovode u krivorečkoj školi.

 

Kako škola radi na razvoju učeničkih aktivnosti u okviru projekta “Škola novca za osnovca” koji kao rezultat ima niz proizvoda i usluga koji svoj put do tržišta pronalazena Eko vašaru u organizaciji osnovaca iz Čajetine, to je najmlađa publika bila više nego pripremljena za teme o preduzetništvu.

Robotika, informacione tehnologije su, u izvesnom smislu, i realnost u svakodnevnom životu namlađih, ali njihova primena kroz inovativno preduzetništvo, kako je prezentovano od stane predstavnika IBC, usmerena je na razmišljanje u novom smeru. Zadovoljstvo činjenicom da se najmlađi kroz školske aktivnosti uče i preduzetništvu bilo je više nego inspirativno za doprinos novim saznanjima i mogućnostima njihove primene upravo u oblastima koje su najmlađima i najinteresantnije.

Related Posts