У Oпштини Чајетина расте број новоотворених предузећа погодан привредни амбијент

У Oпштини Чајетина расте број новоотворених предузећа – погодан привредни амбијент

На основу јавно доступних података објављених на сајту Агенције за привредне регистре, у периоду последњих неколико година забележен је раст броја предузећа која раде на територији општине Чајетина. На основу доступних информација Иновациони бизнис центар Златибор је извршио анализу података везаних за следеће области: број активних предузећа, број предузетника, број запослених и незапослених, укупан приход предузећа.

Број регистрованих предузће половином 2023. износио је 294 регистрована друштва са ограниченом одговорношћу, што је раст од 22.5% у односу на посматрану 2020. годину.

Исти тренд раста броја предузетника је такође изражен, тако да је у истом посматраном периоду,  а до половине 2023. године је било регистровано 1250 активних предузетника, што је раст од 30%  у односу на 2020. годину.

Половином 2023. године било је 5 001 запослених особа на територији општине Чајетина, што је повћање од 9.5% процената у односу на 2020. годину. Истовремено је број незапослених у истом периоду био 404, што је за скоро 12% мање незапослених него 2020. године. Просечна нето зарада је у била 58.105, 00 динара, што је раст од 25% процената у наведеном временском интервалу који се поредио, а нижа просечна плата од републичког просека је последица традиционално нижих плата у сектору угоститељства.

Укупан пословни приход 216 активних предузећа је износио 28.456.554.000, 00 динара у 2022. години, али се не може упоређивати са претходним годинама услед негативног утицаја кризе изазваног вирусом КОВИД 19, која је у  великој мери умањила укупне приходе предузећа. Укупан пословних приход 390 активних предузетника је истој години износио 7.094.589.000,00 динара, и он се односи само на део од 1201 активног предузетника по подацима из наведене године, тако да је укупни приход који су остварила предузећа и предузетници знатно већи.

У анализи власничке структуре углавном су предузћа у власништву грађана Републике Србије, мада постоји и мањи број предузећа у власништву држављања из Турске, Русије, Кине и других земаља.

Из свега наведеног евидентан је очигледан тренд раста броја предузећа, раст броја запослених, раст просечних нето зарада и раст укупних прихода која су остварила предузећа, што је позитиван индикатор привредног развоја у општини Чајетина.

Related Posts