Јавни позив за подршку почетницима у пословању и самозапошљавању жена и младих кроз набавку опреме и увођење услуга

Јавни позив за подршку почетницима у пословању и самозапошљавању жена и младих кроз набавку опреме и увођење услуга

Циљ: Подршка запошљавању жена и младих из неразвијених општина у регионима Шумадије, западне, јужне и источне Србије путем обезбеђивања опреме и услуга за покретање пословања, као и оснаживање младих предузећа.

Укупан буџет позива: 375.000 евра.

Износ подршке по појединачном пројекту: Од 5.000 до 10.000 евра.

Обавезно је минимално суфинансирање од 10% вредности пројекта за апликанте који тек треба да региструју свој привредни субјекат, односно 15% за постојеће привредне субјекте.

 

Ко може да учествује:

Жене и млади (до 30 година старости) који планирају да покрену сопствени бизнис као и жене и млади предузетници/це, микро и мала предузећа (ММП) у власништву жена или младих, регистровани 2022. године или након тога.

Врста активности: Набавка нове опреме и увођење услуга у циљу унапређења квалитета постојећих, односно развоја нових производа, повећања продуктивности, подршке развоју производа са већом додатом вредношћу, супституција увоза и омогућавање увођења иновација и проширења тржишта.

Подржани пројекти треба да укључе и друштвено одговорне активности које ће допринети развоју њихових локалних заједница.

Рок за пријаву: 12. септембар 2023. године до 24:00 по локалном времену.

Више информација можете добити у нашим просторијама ИБЦ Златибор, Миладина Пећинара 2 или путем маил-а radivoje.misovic@ibczlatibor.rs ili putem linka.

Извор: EU PRO+

Related Posts