Бизнис менторинг за подршку у пословању

Бизнис менторинг за подршку у пословању

Успешним пословањем сматра се континуиран процес активности и акција које за резултат имају позитиван буџетски резултат, а у позадини таквог тржишног кретања је процес стицања нових сазнања, односно учење.

Како је пракса показала, најефикаснији начин учења јесте усвајање проверено доказаних, туђих искустава и теоријских постулата које су у пракси дале одговарајуће резултате. Ово се посебно односи на сам почетак пословања, односно прве самосталне кораке на тржишту, ону фазу у развоју бизниса када се тек почиње формирати сопствена база искустава.

За предузетнике овог типа, као и оне који иза себе имају одређено искуство, Иновациони бизнис центар Златибор организује Менторинг тренинг који почиње у суботу 24. септембра као и менторску подршку у трајању од 20 радних дана.

Програм тренинга и менторске подршке за старт уп-ове намењен је почетницима који су већ започели комерцијализацију својих програма, као и онима који имају идеју, али не и довољно знања која би им пружила сигурност за њихову реализацију на тржишту.

Пројект менаџер и пословни консултатАцо Илић, иза кога стоји вишедеценијско успешно искуство у домену организационих активност, управљању пројектима и анализи пословних података пружиће полазницима програма корисна тероијска знања поткрепљења практичним искуствима.

Од принципа Леан страт уп методологије, преко израде бизнис планова до модела и формирање цене коштања па и доступних извора финансирања за старт уп-ове, теме ће се надовезивати у правцу упознавања алтернативних извора финасирања до маркетинга и продаје. Скоро месец дана траје програм практичне менторске подршке током које ће свим заинтересованим на располагању бити и тим Иновационог бизнис центра Златибор.

Пријаве су бесплатне и трају  до петка 23. септембра, а одговори на сва додатна питања и информације могу се добити лично, у простријама Иновационог бизнис центра Златибор, на број телефона  031/ 3100 322 или 064/824 06 46, као и е – маил:         radivoje.misovic@ibczlatibor.rs

Related Posts