Prvi inovativni start up sa Zlatibora

Inovacioni biznis centar Zlatibor predstavio je svoj prvi zlatiborski start up “Gorska straža”  koji je prošao selekciju Raising Strarts 2.0.

Projekat podrške start upovima Raising Starts 2.0. koji je realizovan u saradnji sa Naučno tehnološkim parkom Čačak je omogućio da zlatiborski tim dobije mogućnost da svoju ideju realizuje u praksi na način koji je koristan i za širu društvenu zajednicu.

“Gorska straža”, start up projekat zlatiborskog tima prošao je selekciju konkursa podrške programa Raising Starts 2.0. i nastavlja učešće do finalnog izbora. Elokventan i seriozno programski postavljen start up “Gorska straža” spoj ekologije, inovacionih tehnologija, od posebnog je značaja za društvenu zajednicu budući da je baza projekta hardversko softverski sistem koji omogućava zaštitu od šumskih požara. Od 24 prijavljena tima, jedan su od 4 koji su dobili novčana sredstva kako bi dobili patent za svoj proizvod.

Ovaj start up čiju je realizaciju pomogao Inovacioni biznis centar Zlatibor inovativan je u delu koji omogućava praćenje trenutnih parametara mikroklime mrežom senzora koji su sistemom za prikupljanje  i bežično slanje podataka povezani sa bazom podataka. Softver, nakon obrađenih podataka, upravlja sistemom alarma za zaštitu od šumskih požara. Takođe je u mogućnosti da se integriše sa drugim sistemima za sprevačavanje požara kako za javne površine tako i privatna vlasništva šuma. Ovom projektu će prvo testiranje biti na području Zlatibora i njegova komercijalna upotreba biće stavljena za 6 meseci.

Članovi tima su: Ana Vušković, Dušan Vušković i Aleksandar Lojanica.

Program podrške star upovima Raising Starts 2.0 sprovodi Naučno tehnološki park Niš u okviru projekta Tehno park Srbija 2,  uz podršku Vlade Švajcarske.