Web Page pdf export }

PRIJAVA ZA KONKURS SA BIZNIS PLANOM ZA DODELU
SUBVENCIJE ZA START AP ZA 2024. GODINU
OSNOVNI PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA
Ime i prezime
Adresa stanovanja ( mesto, ulica i broj)
Kontakt telefon
E-mail adresa
Stepen obrazovanja, Fakultet/srednja škola
Zanimanje
Radno iskustvo (formalno i neformalno – ako ima)
Planirana vrsta delatnosti
OPIS PLANIRANE DELATNOSTI I PROIZVODA / USLUGA
1.1 Opišite delatnost kojom će se baviti radnja/ privredno društvo
1.2 Opišite proizvod/ uslugu koju nameravate da plasirate (naziv, osnovne karakteristike, namena, mogućnost proširenja asortimana)
1.3 Objasnite prednosti – zbog čega bi vaš proizvod/ usluga bio bolji od drugih (istih ili sličnih) koji postoje
ANALIZA KUPACA PROIZVODA / USLUGA
Ko će biti vaši kupci?
Fizička lica (stanovništvo)
Privredni subjekti
ANALIZA KONKURENCIJE
Naziv konkurenta Navedite snage i slabosti konkurenta Navedite svoje prednosti u odnosu na konkurenta
ANALIZA DOBAVLJAČA
Naziv dobavljača avedite materijale/ usluge/ sirovine koje isporučuje Navedite materijale/ usluge/ sirovine koje isporučuje
CENE, DISTRIBUCIJA I PROMOCIJA PROIZVODA/ USLUGA
5.1 Objasnite kako ćete formirati cenu proizvoda. Kolika će biti cena? Kolika je cena kod konkurencije?
5.2 Objasnite kako ćete distribuirati svoj proizvod/uslugu do krajnjeg kupca
5.3 Na koji način ćete promovisati svoje proizvode/usluge?
POSLOVNI PROSTOR
6.1 Zainteresovanost za korišćenje kancelarijskog prostora u start ap centru
OPREMA ZA OBAVLJANJE PLANIRANE DELATNOSTI
Oprema koja je kupljena – ukoliko je ima
Naziv opreme Broj kom. (a) Cena po kom. (b) Vrednost opreme (axb)
UKUPNO
Oprema koja je iznajmljena
Naziv opreme Broj kom. (a) Cena po kom. (b) Vrednost opreme (axb)
UKUPNO
FINANSIJE I FINANSIJSKI POKAZATELJI
8.1 Ukupan iznos investicije
Naziv ulaganja Iznos (RSD)
Oprema
Promocija
Nabavka rezervnih delova
Nabavka sirovina i materijala
Nabavka softvera
Nabavka nematerijalne imovine
UKUPNO
8.2 Potrebna sredstva za investiciju – izvor finansiranja
Izvor finansiranja Iznos (RSD)
Sopstvena sredstva
Krediti
UKUPNO
8.3 Projekcija ukupnih godišnjih prihoda od prodaje
Red. br. Naziv proizvoda/ usluga Jedinica mere Cena po jedinici (a) Godišnja količina (b) Ukupan prihod(a x b)
1
2
3
4
5
UKUPNO
8.4 Projekcija ukupnih godišnjih rashoda
Red. br. Naziv rashoda Jedinica mere Cena po jedinici (a) Godišnja količina (b) Ukupan rashod (a x b)
1 Repromaterijal
2 El. energija, Voda,....
3 Zakup
4 Gorivo, transport
5 Promocija
6 Ostali troškovi
7 Amortizacija
8 Bruto plate
9 Kamate
UKUPNO

Porez na dobit
(Obavezno polje!)8.5 Finansijski pokazatelji iz projekcija ukupnih godišnjih prihoda i rashoda
ELEMENTI IZRAČUNAVANJE
Bruto dobit
Neto dobit
Koeficijent ekonomičnosti
Vreme vraćanja ulaganja (jedinica mere godina)
Stopa akumulativnosti (u %)
ROI (rok povraćaja investicije) (u %)
/
9. PRILOZI

Predloženi Biznis plan je isključivo informativnog karaktera! Napravljen je po ugledu na predloženi biznis plana Nacionalne službe za zapošljavanje, a ponuđen posetiocima IBC sajta u cilju podsticanja preduzetništva i informisanja mladih preduzetnika.


/