Kreditna linija Minstarstva turizma i omladine za podsticanje kvaliteta turističke ponude 

Kreditna linija za dodelu sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude koja se realizuje preko Fonda za razvoj  a pod ingerencijom Ministarstva turizma I omladine na raspolaganju je preduzetnicima I mikro pravnim licima, poljoprivrednim gazdinstvima I drugim privrednim subjektima registrovanim za obavljanje poslova u oblasti turizma.

U saglasnosti sa ciljevima koje je Ministarstvo ovim povodom istaklo, na kredite mogu računati subjekti čije su aktivnosti usmerene ka unapređenju kvaliteta turističke ponude I njenog intezivnijeg korišćenja. Konkretnije, sredstva mogu koristiti za :

  • Izgradnju, uređenje I rekonstrukciju hotelskih I smeštajnih kapaciteta, ugostiteljskih I sportsko rekreativnih objekata
  • Uređenje I restauraciju ruralnih objekata sa krajnom namenom pretvaranja u neki od vidova turističkih kapaciteta
  • Nabavku, rekonstrukciju, ili adaptaciju plutajućih objekata, prevoznih I rekreativnih sredstava koja se koriste u turističke svrhe
  • Ulaganja koja se tiču unapređenja marketinga domaće ugostiteljske ponude
  • Dizajn, pripremu, proizvodnju suvenira
  • Ulaganja u turističku infrastrukturu I suprastrukturu
  • Usklađivanje postojećih turističkih kapaciteta sa važećim pravnim propisima Iz ove oblasti.

Rok za otplatu odobrenih kredita je 72 meseca, a učešće sopstvenih sredstava mora biti najmanje u iznosu od 50% vrednosti projekta. Odobrena sredstva, u saglasnosti sa projektom, mogu se koristiti za finansiranje osnovnih I trajnih obrtnih sredstava pri čemu učešće trajnih obrnih sredstava može biti maksimalno do 20% ukupno odobrenih kreditnih sredstava.

Povoljnost ove kreditne linije je I mogućnost da se za  pravdanje odobrenih sredstava mogu prihvatiti I ulaganja koje je investitor imao u period od šest meseci pre podnošenja zahteva za odobrenje kredita. Još jedna povoljnost tiče I mogućnosti da se nakon roka za predaju konkursne dokumentacije, 1. Septembra 2023., može dostaviti I dopuna u roku od mesec dana, nakjasnije do 1. Oktobra tekuće godine. Minimalni iznos odobrenih kredita za poljoprivredna gazidnstva, preduzetnike I mikro pravna lica su 500.000 dinara, dok privredna društva mogu računati na minimalni iznos od 2.000.000 dinara.

Detalji o uslovima I načinu apliciranja mogu se naći na linku