Inovacioni Biznis Centar Zlatibor Predstavlja Srbiju na Prestižnom Kursu u Tokiju

Inovacioni Biznis Centar Zlatibor Predstavlja Srbiju na Prestižnom Kursu u Tokiju

 

U okviru zvaničnog programa razvojne pomoći Vlade Japana, Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) organizovala je napredni kurs na temu „Promocije investicija i reforme poslovnog okruženja“ u Tokiju. Ovaj kurs predstavlja značajan korak u jačanju međunarodne saradnje i promociji investicija, a posebno je značajan za Srbiju, koja je prepoznata kao jedna od država sa velikim potencijalom za privlačenje stranih direktnih investicija.

Velika čast pripala je Inovacionom biznis centru Zlatibor, koji je izabran kao predstavnik Srbije na ovom prestižnom kursu. Učešće centra na ovom događaju ističe napredak i potencijal koji Srbija ima u oblasti inovacija i biznisa, posebno u kontekstu privlačenja stranih investicija.

Tokom kursa, koji se sastoji iz više segmenata i uključuje kako online tako i fizičko prisustvo u JICA centru u Tokiju, Inovacioni biznis centar Zlatibor imao je priliku da predstavi uspešna javna i privatna preduzeća iz Zlatiborskog okruga međunarodnoj zajednici i potencijalnim investitorima. Ovo je izuzetna prilika za promociju srpskog biznisa i privlačenje pažnje međunarodnih investitora.

Pored toga, u toku je i izrada predloga Investicionog portfolija Opštine Čajetina. Cilj ovog projekta je privlačenje investitora ka postojećim malim i srednjim preduzećima, kao i podsticanje greenfield i brownfield investicija. Ovo predstavlja ključni korak u daljem razvoju lokalne ekonomije i otvaranju novih mogućnosti za rast i razvoj regiona.

Učešće Inovacionog biznis centra Zlatibor na ovom kursu u Tokiju ne samo da potvrđuje kvalitet i potencijal srpskog biznisa, već i otvara vrata za nove međunarodne saradnje i investicije, što može imati dalekosežne pozitivne efekte na ekonomski razvoj Srbije.

Related Posts