Inovacioni biznis centar Zlatibor na Inovacionom forumu na Kopaoniku

Inovacioni biznis centar Zlatibor na Inovacionom forumu na Kopaoniku

Na Kopaoniku, u sklopu prestižne 30. konferencije YUINFO 2024, održan je Inovacioni forum, organizovan od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Ovaj forum predstavlja ključni deo nacionalnog projekta „Srbija, zemlja nauke, zemlja inovacija“ i ima za cilj da okupi vodeće aktere iz inovacionog ekosistema Srbije, uključujući inovacione biznis centre, naučno-tehnološke parkove i druge relevantne institucije, među kojima je i Inovacioni biznis centar Zlatibor.

Glavna tema foruma bila je unapređenje saradnje između naučnih i privrednih subjekata, kao i podsticanje transfera tehnologija, što je ključno za razvoj ekonomije zasnovane na znanju. Ministarka Jelena Begović naglasila je potrebu za koncentracijom snaga na promociji nauke i inovacija, kao i na jačanju veza između naučne zajednice i industrije.

 

Jedna od najvažnijih vesti sa foruma bila je najava podsticaja za istraživanje i razvoj, kao i uvođenje poreskih olakšica za preduzeća koja se bave inovacijama. Ovo je značajan korak ka stvaranju povoljnijeg okruženja za razvoj inovativnih preduzeća i podsticanje investicija u istraživanje i razvoj.

Forum je bio prilika za razmenu iskustava i najboljih praksi između različitih aktera inovacionog ekosistema, kao i za diskusiju o budućim izazovima i prilikama u oblasti nauke i tehnologije. Učesnici su se složili o važnosti kontinuirane podrške inovacijama kao ključnom faktoru za održivi razvoj i konkurentnost srpske ekonomije na globalnom tržištu.

 

Fotografije: Ministarstvo nauke, inovacija i tehnološkog razvoja

 

Related Posts