IBC Zlatibor planovi za proširenje kapaciteta i izgradnju objekta na Zlatiboru

IBC Zlatibor – planovi za proširenje kapaciteta i izgradnju objekta na Zlatiboru

Ministar za ravnomerni regionalni razvoj Edin Đerlek je u okviru aktivnosti svog kabineta, a po osnovu Javnog konkursa Programa podsticanja regionalnog rasta u Republici Srbiji u 2023. godini, opštini Čajetina dodelio tri ugovora o sufinansiranju strateških i razvojnih dokumenata u ukupnoj vrednosti od  6.200.000 dinara, koji će značajno doprineti daljim koracima u razvoju opštine. Kroz učešće u ovom programu, opština Čajetina će izraditi svoju Strategiju  lokalnog ekonomskog razvoja za period od 2024-2034. godine, Studiju opravdanosti sa projektno-tehničkom dokumentacijom za poslovni blok sa objektom Inovacionog centra na Zlatiboru, kao i Strategiju kontrole i smanjenja populacije napuštenih životinja na teritoriji opštine Čajetina i projektno-tehničku dokumentaciju za kompleks Javnog preduzeća „Zoohigijena Čajetina“.

 

Izrada studije opravdanosti i projektno-tehničke dokumentacije za poslovni blok i objekat Inovacionog centra Zlatibor (IBC), koji od svog osnivanja beleži veliki uspeh i interesovanje, o čemu svedoče i sve veći upiti turista i „digitalnih nomada“ koje prevazilaze trenutne prostorne kapacitete, ima za cilj buduće obezbeđivanje prostornih i kadrovskih kapaciteta IBC-a u skladu sa potražnjom, ali i da privuče više inovativnih kompanija i pretvori opštinu Čajetina u centar za istraživanje i razvoj u različitim industrijama.

Navedena strateška i razvojna dokumenta su značajan korak u daljoj razradi investicionih i razvojnih projekata opštine Čajetina, koji obuhvataju širok spektar aktivnosti u pravcu otvaranja novih radnih mesta, proširivanja usluga i sadržaja na teritoriji opštine, kao i podizanja kvaliteta života građana i stvaranja bezbedne i zdrave životne sredine.

 

Related Posts